VMA Nieuws

Vertrek van Carla Lichtenberg als penningmeester VMA

Geachte VMA-leden,

Langs deze weg willen wij jullie in kennis stellen van het feit dat ons bestuurslid Carla Lichtenberg met onmiddellijke ingang haar bestuursfunctie als penningmeester van de Vereniging Maastrichts Aardewerk beëindigt vanwege persoonlijke omstandigheden.

Wij betreuren het besluit dat ze heeft moeten nemen maar respecteren het.

In afwachting van het benoemen van een nieuwe penningmeester zal Ton van Dongen, voorzitter van het bestuur van de VMA tijdelijk de functie van penningmeester waarnemen. De financiële administratie zal gedurende deze periode worden verzorgd door Ben Bouwhuis.

Wij betreuren het vertrek van Carla en bedanken haar voor haar inzet voor onze vereniging en wensen haar het beste toe voor de toekomst.

Het Bestuur van de Vereniging Maastrichts Aardewerk,

Ton van Dongen, Voorzitter                 Karin van Dort, Secretaris

Oproep voor de volgende bulletins

Indien je een bijdrage wilt leveren aan het bulletin door een artikel te schrijven of iets meer te willen weten over een bepaald decor of onderwerp, dit zijn de volgende inleverdata (dus niet de verschijningsdata van het bulletin):
nr. 161 24 datum volgt
nr. 162 22 datum volgt
nr. 163 27 datum volgt
nr. 164 20 datum volgt
Je bijdrage kan verstuurd worden aan: pr@verenigingmaastrichtsaardewerk.nl