VMA Nieuws

Oproep voor de volgende bulletins

Er is dit jaar gekozen voor een meer evenredige verdeling over het jaar.
Indien je een bijdrage wilt leveren aan het bulletin door een artikel te schrijven of iets meer te willen weten over een bepaald decor of onderwerp, dit zijn de volgende inleverdata (dus niet de verschijningsdata van het bulletin):
nr.157 24 februari
nr.158 22 mei
nr.159 27 augustus
nr.160 20 november
Je bijdrage kan verstuurd worden aan: pr@verenigingmaastrichtsaardewerk.nl