Oproep voor de volgende bulletins

Indien je een bijdrage wilt leveren aan het bulletin door een artikel te schrijven of iets meer te willen weten over een bepaald decor of onderwerp, dit zijn de volgende inleverdata (dus niet de verschijningsdata van het bulletin):
  • VMA 165 15/01/2023
  • VMA 166 26/04/2023
  • VMA 167 26/08/2023
  • VMA 168 26/10/2023
Je bijdrage kan verstuurd worden aan: pr@verenigingmaastrichtsaardewerk.nl

In Memoriam Hans Meulman

Vandaag werden we opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Hans Meulman. Hans was erelid van onze vereniging en vele jaren actief als bestuurder, standhouder op onze VMA-beurzen en expert op het gebied van Maastrichts aardewerk. Hij was een graag geziene gast die met iedereen een praatje maakte op de beurzen over Maastrichts aardewerk. In de afgelopen jaren heeft hij deze kennis ingezet bij de expertise/taxatie tafel die steeds op onze VMA-beurzen aanwezig is. Hans was iemand die de kennis niet voor zichzelf hield maar deze deelde in zijn vele publicaties zowel in ons VMA-bulletin als in boeken. Wie kent niet zijn boeken over Boerenbont en kinderserviesjes!  Misschien wel zijn grootste werk is het bundelen van alle hem bekende Drukdecors van Petrus Regout/Sphinx, Société Céramique en enkele kleinere daaraan gelieerde Maastrichtse aardewerkfabriekjes in zijn driedelig werk over Drukdecors.  Ook is hij vele jaren betrokken geweest bij de inventarisatie van de Polling-collectie in het Bonnefanten museum te Maastricht.

Persoonlijk bewaar ik ook fijne herinneringen aan Hans tijdens mijn gesprekken over Maastrichts aardewerk en gewoon als mens die betrokken was bij het wel en wee van onze vereniging.

Hans zal in onze vereniging voortleven als een kundig bestuurder maar vooral ook als publicist van vele belangrijke onderwerpen over de geschiedenis van het Maastrichtse aardewerk.

Wij wensen zijn vrouw Marian, de kinderen en overige familie en vrienden sterkte toe in deze moeilijke dagen.

Namens het VMA-bestuur,

Ton van Dongen

Voorzitter VMA

Gerrit Gruppen koninklijk onderscheiden

Op dinsdag 25 januari 2022 is ons erelid Gerrit Gruppen koninklijk onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking van de onderscheiding vond plaats in Meppel door burgemeester Korteland in huiselijke kring.

Gerrit Gruppen ontving deze koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange inzet bij o.a. de Drentse Fiets4Daagse, de bridgevereniging BZA en natuurlijk voor zijn grote inzet gedurende vele jaren als bestuurslid, organisator van beurzen en lid van onze VMA.

Wij feliciteren Gerrit met deze mooie onderscheiding.

Namens het bestuur,

Ton van Dongen
Voorzitter bestuur VMA

Vertrek van Carla Lichtenberg als penningmeester VMA

Geachte VMA-leden,

Langs deze weg willen wij jullie in kennis stellen van het feit dat ons bestuurslid Carla Lichtenberg met onmiddellijke ingang haar bestuursfunctie als penningmeester van de Vereniging Maastrichts Aardewerk beëindigt vanwege persoonlijke omstandigheden.

Wij betreuren het besluit dat ze heeft moeten nemen maar respecteren het.

In afwachting van het benoemen van een nieuwe penningmeester zal Ton van Dongen, voorzitter van het bestuur van de VMA tijdelijk de functie van penningmeester waarnemen. De financiële administratie zal gedurende deze periode worden verzorgd door Ben Bouwhuis.

Wij betreuren het vertrek van Carla en bedanken haar voor haar inzet voor onze vereniging en wensen haar het beste toe voor de toekomst.

Het Bestuur van de Vereniging Maastrichts Aardewerk,

Ton van Dongen, Voorzitter                 Karin van Dort, Secretaris