Beurzen en evenementen

De vereniging organiseert 6 keer per jaar een beurs. Hieronder vind je data en plaatsen van de beurzen voor dit jaar (data volgen begin 2022).

De  beurzen zijn  geopend vanaf 10.00 uur tot 15.00 uur. Enige uitzondering is de eerste beurs van het jaar. Deze beurs begint na het einde van de jaarlijkse ledenvergadering om ca. 11.00 uur.

De beurzen zijn gratis toegankelijk en je ontvangt kosteloos mondelinge informatie over decors, leeftijden van de producten en ontwerpers van Maastrichts aardewerk.

Momenteel zijn we bezig de beurzen voor 2022 te oganiseren.

Informatie over het huren van tafels op onze beurs,, kan je vinden onder Standhouders VMA-beurzen.

Voor informatie over de beurzen kan je mailen naar beurzen@verenigingmaastrichtsaardewerk.nl 

COVID-19 en de beurzen

In 2020 en groot gedeelte van 2021 gingen helaas onze VMA-beurzen niet door vanwege de COVID-maatregelen die van kracht waren. In september zijn een groot aantal versoepelingen van de maatregelen van kracht geworden waardoor het weer mogelijk wwas om VMA-beurzen te organiseren. Daardoor hebben we als bestuur voor 2021 uiteindelijk één beurs kunnen regelen in Steenwijk op 6 november 2021. Helaas moest de beurs in Vught afgelast worden.

Wij gaan er vanuit dat ook voor onze beurzen de door de overheid vastgestelde COVID-maatregelen van kracht zijn en blijven. De belangrijkste regels op dit moment zijn:

Voor toegang tot de beurszalen moeten zowel de standhouders als de bezoekers bij de entree een QR-code via telefoon of op papier kunnen tonen evt. op verzoek met geldig legitimatiebewijs, ook zijn geldig een document waarin de vaccinatie kan worden aangetoond brief of vaccinatieboekje) of document waaruit blijkt dat je corona hebt gehad.

Daarnaast gelden nog steeds een aantal basisregels te weten;
– Was geregeld je handen
– Geef elkaar de ruimte (1.5 meter)
– Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen
– Zorg voor voldoende ruimte/frisse lucht
– Het bestuur adviseert de standhouders een dispenser met ontsmettingsmiddel op tafel te zetten.

We houden je op de hoogte mochten er nieuwe maatregelen van kracht worden.