De vereniging kent een commissie, die de erfgenamen van een nalatenschap Maastrichts aardewerk kan adviseren omtrent de verkoop van de verzameling van de overledene. De erfgenamen zijn vaak niet bekend met de waarde van de verzamelde stukken en kennen de wegen voor reguliere verkoop niet, vandaar de mogelijkheid tot advies.

We willen de huidige verzamelaars om hun verzameling op digitale foto’s vast te leggen, zodat de erfgenamen een goed overzicht hebben.

Erfgenamen kunnen via het VMA bestuur een beroep doen op de commissie, waarna leden van de commissie contact op nemen met de erfgenamen. Hoe het dan verder gaat, hangt in zijn geheel af van de situatie en de aard van de verzameling.

De commissie functioneert onder het bestuur van de VMA en is strikt aan een reglement gebonden (hetgeen voor leden is in te zien op beurzen en te bevragen bij de secretaris van de Vereniging).

Voor vragen of het aanmelden van een nalatenschap kan je een mail sturen naar:

voorzitter@verenigingmaastrichtsaardewerk.nl