Word lid

Verenigings Maastrichts Aardewerk40 JARIGE  JUBILEUM ACTIE ( 2 JULI – 30 SEPTEMBER )

Ja ik word lid van Vereniging Maastrichts Aardewerk.

Met deze aanmelding wordt u lid van de vereniging Maastrichts aardewerk t/m 31 dec. 2020.
De kosten bedragen € 30.=, omgaand te voldoen op rekening nummer NL25INGB0009188768 t.n.v.  Vereniging Maastrichts Aardewerk ( VMA ).
Na betaling ontvangt u de programmabrochure 40-jaar VMA met de kortingsvouchers voor
Bonnefantenmuseum, Bosch Brouwerij, Drukkunstmuseum en Jouwmarktkraam en bovendien de VMA bulletins t/m 31 dec. 2020.

Het lidmaatschap wordt per 1 januari 2021 automatisch verlengd voor € 20,00 per kalenderjaar, jaarlijks te voldoen in het 1ste kwartaal,  tenzij er tijdig is opgezegd bij de penningmeester.

Voor meer informatie kunt u ook onze website raadplegen: www.verenigingmaastrichtsaardewerk.nl
Vrouw/Man VrouwMan


Ik geef de Vereniging Maastrichts Aardewerk toestemming voor het verwerken en opslaan van mijn gegevens volgens de privacy policy opgesteld door de Vereniging Maastrichts Aardewerk.