Word lid

Ja ik word lid van Vereniging Maastrichts Aardewerk.
De kosten bedragen € 20,00 per kalenderjaar, jaarlijks te voldoen in het 1e kwartaal.
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij er tijdig is opgezegd bij de penningmeester.
Voor meer informatie kunt u ook onze website raadplegen: https://verenigingmaastrichtsaardewerk.nl
Vrouw/Man VrouwMan


Ik geef de Vereniging Maastrichts Aardewerk toestemming voor het verwerken en opslaan van mijn gegevens volgens de privacy policy opgesteld door de Vereniging Maastrichts Aardewerk.