Word lid

Verenigings Maastrichts AardewerkJa ik word lid van Vereniging Maastrichts Aardewerk.


De kosten bedragen € 20,00 per kalenderjaar, jaarlijks te voldoen in het 1e kwartaal. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij er tijdig is opgezegd bij de penningmeester. 

Voor meer informatie kunt u ook onze website raadplegen: www.verenigingmaastrichtsaardewerk.nl




Vrouw/Man VrouwMan






Ik geef de Vereniging Maastrichts Aardewerk toestemming voor het verwerken en opslaan van mijn gegevens volgens de privacy policy opgesteld door de Vereniging Maastrichts Aardewerk.