Maastrichts Aardewerk èn Glas

Op de Algemene Ledenvergadering hebben wij, de leden, besloten het aandachtsgebied van de Vereniging Maastrichts Aardewerk uit te breiden van Maastrichts Aardewerk naar Maastrichts Aardewerk en Glas.

Onder Maastrichts Glas valt dan al het glas en kristal gemaakt in Maastrichtse fabrieken tot 1959. In dat jaar werd namelijk de Kristalunie overgenomen door de Vereenigde Glasfabrieken te Schiedam, nadat dit bedrijf eerder al de Glasfabriek Leerdam had overgenomen (vaak de fusie met Leerdam genoemd).