Maastrichts Aardewerk èn Glas Op de Algemene Ledenvergadering hebben wij, de leden, besloten het aandachtsgebied van de Vereniging Maastrichts Aardewerk uit te breiden van Maastrichts Aardewerk naar Maastrichts Aardewerk en Glas. Onder Maastrichts Glas valt dan al het...