Herinnering Algemene Ledenvergadering 2024

Zoals eerder aangekondigd, is de Algemene Ledenvergadering 2024 op zaterdag 15 juni 2024 om 09.00 uur in het Fletcher Hotel Nieuwegein, Buizerdlaan 10, 3435 SB Nieuwegein.

De agenda en het jaarverslag 2023 staan in het laatste bulletin.

De vergaderstukken worden uitgedeeld tijdens de vergadering. Een digitale versie kan tot 13 juni aangevraagd worden via secretariaat@verenigingmaastrichtsaardewerk.nl