In het boek over Maastrichtse kinderserviezen komen de serviezen en het kindergoed aan de orde van P. Regout, Société Céramique, Mosa en enkele kleine fabrieken.
Voorafgegaan door een korte historische verantwoording, volgt de beschrijving per fabriek en per serviessoort: eetserviezen en thee- en koffieserviezen. Ander algemeen kindergoed wordt kort behandeld.
Omdat kindergoed lange tijd gemaakt is, komen er veel verschillende soorten decoraties op voor. Van het fijne handgeschilderde, via filets en (ingekleurde) drukdecors naar decalcomanie (plakplaatjes) en de sjablonen.
Daar waar een verscheidenheid aan afbeeldingen op het servies voorkomt, is in hoofdstuk 7 getracht van zoveel mogelijk decors de details te tonen. Dit geldt vooral voor de plakplaatjes en de sjablonen.

VMA leden € 25,00
Niet leden € 27,50
Dit boek is alleen te verkrijgen op de VMA beurzen.