Herinnering Algemene Ledenvergadering 2023

Zoals eerder aangekondigd, is de Algemene Ledenvergadering 2023 op zaterdag 17 juni 2023 om 09.00 uur in het Fletcher Hotel Nieuwegein, Buizerdlaan 10, 3435 SB Nieuwegein.

De agenda en het jaarverslag 2022 staan in het komende bulletin (deze zal inmiddels al of anders binnen enkele dagen bij de leden in de brievenbus zitten).

De vergaderstukken worden uitgedeeld tijdens de vergadering. Een digitale versie kan tussen 3 en 15 juni aangevraagd worden via secretariaat@verenigingmaastrichtsaardewerk.nl