In Memoriam Ben Bouwhuis

Op 18 januari werden we opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Ben Bouwhuis. Een verlies dat nog niet helemaal te bevatten is. Ben zat nog vol ideeën en plannen voor de toekomst en was in de afgelopen weken nog volop bezig voor onze Vereniging.

Hij was vele jaren actief binnen onze Vereniging als lid van de Rekeningcommissie en als administratieve ondersteuning en adviseur van voormalige penningmeesters. De laatste jaren was hij vooral actief als lid van de Nalatenschapscommissie en lid van ons Bestuur in de functie van Penningmeester. Samen met zijn vrouw Agnes stonden ze ook geregeld met een stand op een van onze VMA-beurzen.

Ben was iemand die voor iedereen belangstelling en betrokkenheid toonde en met hen een praatje maakte over van alles en nog wat als hij de beurzen bezocht. De VMA lag hem na aan het hart en hij voelde zich betrokken en verantwoordelijk bij het wel en wee van onze Vereniging.

In de afgelopen jaren heb ik Ben ook persoonlijk beter leren kennen door onze samenwerking op het gebied van de Nalatenschapscommissie en de Financiën. Ik zag dan een mens die niet alleen humor had maar ook liefdevol kon vertellen over zijn gezin maar ook bezorgdheid uitsprak als je zelf niet helemaal in orde was met je gezondheid. Zijn gezin stond bovenaan direct gevolgd door de VMA. In onze samenwerking toonde hij zijn veerkracht en vitaliteit in denken en doen. Hij zat nog vol plannen en ideeën voor de bestuurlijke organisatie van onze Vereniging. En zijn toekomstblik op onze Vereniging was er vooral op gericht om jongere mensen ook enthousiast te maken voor deelname aan onze Vereniging en belangstelling voor Maastrichts aardewerk. Voor dat laatste was hij een echte ambassadeur voor onze Vereniging. Persoonlijk zal ik hem dan ook gaan missen als steun en toeverlaat, als adviseur maar bovenal als warm mens met belangstelling voor iedereen.

Ben zal in onze Vereniging voortleven als een kundig financieel bestuurder en node gemist worden om zijn kennis van bestuurlijke zaken en betrokkenheid bij onze Vereniging.

Wij wensen zijn vrouw Agnes en de kinderen en overige familie en vrienden sterkte toe in deze moeilijke dagen.

Namens alle VMA-leden,
Ton van Dongen
Voorzitter VMA