Verenigings Maastrichts AardewerkGeachte leden van de VMA,

Per brief hebben wij u in juni 2019 meegedeeld dat wij, Lutske de Haan en Klaas Molenkamp, de 2 overgebleven bestuursleden van de VMA, hun functie zullen neerleggen op een nader aan te kondigen Buitengewone Ledenververgadering (BLV), maar uiterlijk op de ALV van 8 februari 2020.

In de bestuursvergadering van 1 juli jl. hebben we bovenstaand geconcretiseerd.
Na ampel beraad en uit pragmatische overweging is besloten de BLV te houden op

         26 oktober 2019 om 09.30 uur in het Fletcher Hotel te Steenwijk


Dit, voorafgaand aan de beurs en in een separate zaal, die inmiddels is gereserveerd.

Het aanvangstijdstip van de beurs wijzigt door de BLV van 10.00 uur in 11.00 uur.

 

Hartelijke groet,

Lutske de Haan (penningmeester)

Klaas Molenkamp (voorzitter)