Geachte leden en belangstellenden,

Het is ons een genoegen geweest ons in te zetten voor de jarige VMA, die op 2 oktober exact 40 jaar bestaat.

De uiteindelijke, prachtige jubileumbrochure hebben wij, tezamen met de bijbehorende vouchers (coupons) naar alle leden persoonlijk verzonden.

In korte tijd heeft Veldhuis Media BV (Raalte) een representatieve jubileumbrochure weten te produceren. Hartelijk dank daarvoor.

Mocht u geen jubileumbrochure + vouchers hebben ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar voorzitter@verenigingmaastrichtsaardewerk.nl

Onze waardering gaat uit naar het Centre Céramique, Brouwerij Bosch, Bonnefanten Museum, Drukkunstmuseum, Sphinx -passage, Townhousehotel, Jouwmarktkraam Maastricht en House of Tudor, die allen onze vereniging een warm hart toedragen. Onze samenwerking met deze bedrijven en/of instellingen hebben wij als zeer plezierig ervaren.

Een bezoek aan deze partners is zeer aan te bevelen. Vergeet uw vouchers niet mee te nemen als u naar Maastricht afreist!

Ons lid Pierre van der Voort heeft, als geste aan de jarige VMA, aangeboden

om een exclusief deel van zijn unieke verzameling in samenwerking met Centre Céramique en Brouwerij Bosch aldaar ten toon te stellen

Wij raden u aan deze collectie te gaan bewonderen!

In het VMA-Bulletin no. 151 heeft u kunnen lezen dat Huub Brandts zich uitermate verdienstelijk heeft gemaakt voor de VMA door als projectleider tijdens de jubileumperiode, 02 juli tot en met 30 september, te fungeren.

Onze dank voor zijn geleverde arbeid is groot!

Wij wensen u veel plezier tijdens uw verblijf in Maastricht en speciaal bij uw rondgang langs onze partners.

Met vriendelijke groet,

Lutske de Haan, penningmeester

Klaas Molenkamp, voorzitter