VMA in de media

40 jaar Vereniging Maastrichts Aardewerk geeft media aandacht.

Jarige VMA

Geachte leden en belangstellenden, Het is ons een genoegen geweest ons in te zetten voor de jarige VMA, die op 2 oktober exact 40 jaar bestaat. De uiteindelijke, prachtige jubileumbrochure hebben wij, tezamen met de bijbehorende vouchers (coupons) naar alle leden...

Vooraankondiging

Geachte leden van de VMA, Per brief hebben wij u in juni 2019 meegedeeld dat wij, Lutske de Haan en Klaas Molenkamp, de 2 overgebleven bestuursleden van de VMA, hun functie zullen neerleggen op een nader aan te kondigen Buitengewone Ledenververgadering (BLV), maar...
Zeldzaam Maastrichts aardewerk te zien in Centre Céramique

Zeldzaam Maastrichts aardewerk te zien in Centre Céramique

2 juli t/m 29 september 2019 In Centre Céramique wordt bijzonder Maastrichts aardewerk geëxposeerd van kleine Maastrichtse aardewerkfabrieken die kort hebben bestaan en waarvan de resultaten schaars zijn. Deze verzameling komt uit de collectie van Pierre van der...