Artikel Bestuur Diverse uitgaven Beurzen Nieuwe uitgaven Home

Pastel Populaire decors Speciale vondsten Geheugen van Nederland Tentoonstellingen

 

 

 

Vraagbaak:

Hebt u een stukje Maastrichts aardewerk waar u meer over wilt weten, stuur dan een e-mail, liefst met een foto, of anders met een goede beschrijving, ook van de merken onder het aardewerk.

Wij sturen u dan zo snel mogelijk een berichtje terug met nadere uitleg.

Wij doen geen taxaties via e-mail. Om de waarde te kunnen bepalen moeten we de voorwerpen kunnen bekijken. Op onze beurzen kunt u meegebrachte spullen gratis laten taxeren. Voor datum en plaats kijk bij de rubriek "Beurzen".

e-mail naar: info@verenigingmaastrichtsaardewerk.nl

 

INFORMATIE GEZOCHT!

Informatie over de vazen en kannen die Mosa in de periode 1918 en 1939 vervaardigde is moeilijk te vinden.
Toch denk ik dat er meer moet zijn.....
Ik zou graag de verschillende modellen, kleuren en de diverse afmetingen van de vazen en kannen in kaart brengen en ben daarvoor op zoek naar zo veel mogelijk informatie, in welke vorm dan ook.
Foto's van uw vazen zijn van harte welkom maar ook oud beeld- of geschreven materiaal.
Heeft u iets dat mij wellicht verder kan helpen.... dan graag een berichtje naar W. Hoek: voxhuman@casema.nl  Bij voorbaat veel dank!


Oproep

Omdat de archieven van de Mosa fabrieken in de oorlog verloren zijn gegaan, is niet bekend welke decors er ooit zijn ontwikkeld

Irene Keim heeft interesse in decornummers van Mosa en wil daar graag meer van weten.

Zij heeft ondertussen een paar honderd decors (samen met Leen Schulting) kunnen achterhalen en vraagt nu uw medewerking.

Mosa gaf de meeste decors een nummer, een voorbeeld ziet u op bijgaande foto.

Vraag: Denkt u Mosa servies (van vóór 1940) in huis te hebben met onderop een soortgelijk nummer, wilt u haar dan mailen op imkeim@planet.nl

Graag ontvangt zij dan een foto van dat nummer en ook van het desbetreffende serviesdeel (bvk met lichte achtergrond)

Mochten de gevonden serviesdelen gelijktijdig een ingedrukt blindstempel hebben, dan hoort zij dat ook graag.


Oproep

Te koop gevraagd voor onderzoeksproject: Maastrichts aardewerk voor export naar Islamitische landen, in het bijzonder met tekst in het Arabisch, bijv. met het decor "Arabisch", Maleisch Opschrift". Eventueel ook met halve maan en ster.

Indien niet te koop ben ik ook geïnteresseerd in foto's van dit soort aardewerk uit uw collectie. Ook te koop gevraagd: aardewerk met Arabisch opschrift van andere Europese fabrieken.

Het onderzoek richt zich op Europees aardewerk (gebruiksgoed) voor export naar Arabische landen uit de periode ca. 1850-1930. De meeste stukken zijn gemaakt in Engeland, Frankrijk, Nederland, België en Duitsland. Van de Maastrichtse fabrieken ontbreken meerdere decors, die ik met deze oproep hoop te verwerven. Het onderzoek moet uiteindelijk uitmonden in één of meerdere artikelen en eventueel een kleine tentoonstelling.

Reacties graag aan Jaap Otte, jaapotte@yahoo.de


Oproep

Maria Delago (1902 - 1979)

Ons onderzoek naar en publicaties over de Italiaanse kunstenares Maria Delago, die werkzaam was bij de Mosa hebben veel reacties opgeleverd. Heeft u nog gegevens over haar en over haar werk graag uw reactie naar Willem Meershoek w.meershoek@hetnet.nl of telelefoon 0348-472857.

 

 

Aanbidding der wijzen

Maria Delago


 

 

OPROEPOprechte (Sphinx) sfinxen-verzamelaars zijn zeer geïnteresseerd in alle (historische) achtergronden, documentatie, gegevens, mogelijke contactpersonen en overige aspecten met betrekking tot de productie en verspreiding van diverse soorten en vormen sfinxen. Deze zijn in diverse vormen en modellen (kleine en grote sfinxen, sfinx-asbakken, sfinx-zeepbakjes e.d.) vanaf begin 1900 tot ca. 1960 als reclamemateriaal en relatiegeschenken door Regout/Sfinx op de markt gebracht. Wie weet of heeft hier meer (documentatie) over en/of kan ons op weg helpen? Reacties zijn zeer welkom bij:

Cor & Edo Walda
Rosandepolder 3
6812 DR Arnhem
Tel.: 026-4422532
e-mail: esfinge@tiscali.nl

 

 


Hebt u Maastrichts aardewerk en wilt u het verkopen?

In ons verenigingsblad hebben wij een rubriek "aangeboden" en "gevraagd". 

Prijzen leden: € 3,25 voor maximaal 6 regels (ca. 200 tekens) 

Niet-leden: € 6,50. Met afbeelding € 6,50 / € 9,75.

Advertentie met een zakelijk karakter: per 1/4 pagina € 25,00 (leden), € 50,00 (niet-leden); overige formaten op aanvraag. 

Vermeld altijd uw naam, adres en telefoon- en lidnummer (4 cijfers, zie adreslabel).

Betaling: tenzij anders overeengekomen, contant of per brief (4 postzegels Nederland 1 insluiten).

 

U kunt de advertentie schriftelijk opgeven:

per brief aan: A.L. de Gooijer VMA, Handelsterrein 44, 3255 LD Oude-Tonge 

per e-mail aan: wdegooijer@hetnet.nl  

Uw boodschap wordt door 700 leden gelezen!