Artikel Bestuur Home Beurzen Nieuwe uitgaven Oproep/vragen

Pastel Populaire decors Speciale vondsten Geheugen van Nederland Tentoonstellingen

 

 

//tekstkleur //achtergrondkleur //tekst vertraging //snelheid //lettertype //lettergrootte //amplitude weerspiegeling /maker

 

 

     

De Vereniging Maastrichts Aardewerk verkoopt een aantal boeken, stencils en mappen met informatie over Maastrichts aardewerk.

Alle hieronder vermelde uitgaven zijn te bestellen via:

beurzen@verenigingmaastrichtsaardewerk.nl

U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op:

ING rekening IBAN: NL25INGB0009188768, BIC: INGBNL2A t.n.v. VMA te Wageningen

 

 

Dit handzame boekje bevat alle tot nu toe bekende stempels onder het aardewerk van de divers Maastrichtse aardewerkfabrieken. De 7e druk is uitgebreid met een aantal nieuwe merken, waaronder 30 merken m.b.t. het werk van Wim Visser. 125 pagina's € 14,50. U kunt het boekje bestellen via beurzen@verenigingmaastrichtsaardewerk.nl en door overmaking van € 17,50 (inclusief verzendkosten) op ING rekening IBAN NL25INGB0009188768, BIC: INGBNL2A,  t.n.v. VMA te Wageningen. Het is ook in de boekhandel te koop, op de VMA beurzen en op de algemene verzamelaarsbeurs in Utrecht.

ISBN nummer:90-74213-30-8

 

Heruitgave 2014

Album 1885 met de prijscourant 1890 van P. Regout, 85 bladzijden

    

Deze catalogus inclusief prijscourant is voor € 7,50 te koop voor leden en kost € 10,00 voor niet-leden. 

 

Verzendkosten € 3,00

 

Heruitgave 2014

Catalogus 1901 met de prijscourant 1907 van de Société Céramique, 252 bladzijden

Deze catalogus en prijscourant kost € 12,50 voor VMA leden. Niet-leden betalen € 15,00

Verzendkosten € 3,00

 

 

Kleurenkopie van de exportcatalogus uit 1928 17 pagina's. A4 losbladig € 18.00.

 

Alle uitgaven die hierboven zijn vermeld kunt u bestellen via beurzen@verenigingmaastrichtsaardewerk.nl. U kunt het geld overmaken op ING rekening: IBAN NL25INGB0009188768, BIC: INGBNL2A, t.n.v. VMA te Wageningen

 

Vanaf 2006 geven we vier keer per jaar een prachtig kleurenbulletin uit met artikelen over Maastrichts aardewerk. Kijk voor inhoud en verkoop bij de rubriek "Nieuwe uitgaven".